Catherine Fisher – Kahin #3 – Güneş Pdf E Kitap indir

Catherine Fisher – Kahin #3 – Güneş
Yağmur Kraliçesi ve General Argelin’in son savaşı…

“Her bir heykelini yerle bir edip yakacağım, ismini kitabelerden sileceğim, soluğunun değdiği papirüsleri bile yırtacağım! Yalnızca yok olmakla kalmayacak, hiç var olmamış olacaksın. İnsanlar suyun benim armağanım olduğunu öğrenecek, benim adamlarım tarafından kanallarla getirildiğini düşünecek, benim bentlerimle, savaklarımla kontrol edildiğini bilecek. Yağmur Kraliçesi diye bir şey yok.” “Burada Tanrı artık benim.”

Çölden dönen Seth kendini İki Diyar’ı ele geçirmiş bir çılgınlığın ortasında bulur. Argelin tanrılara savaş ilan etmiştir ve Mirany saklanırken Dokuzlar dağılmıştır. Peki, Scarab sembolünün ardında saklanan yeni kötücül güç kimden kaynaklanmaktadır? Her şey kaosa sürüklenirken Mirany ve Archon, nihai ve dönüşü olmayan bir ruhani yolculuğa çıkmak zorunda kalacaktır. Dokuz Geçit’ten ölüme… ve geriye.

“Şoke edici bir başlangıçtan şaşırtıcı doruk noktasına kadar son derece etkileyici bir şekilde kurgulanmış.”
-Whitbread Jürisi – 2003-

“… kendisini dramatik sahnelere kaptıracak olan okurlar ortaya çıkan her yeni olayla birlikte kitabın ne kadar zengin ve seriye ne kadar yerinde bir nokta koyulduğunu görecekler.”
-Booklist-

“Canlı, çok katmanlı ve insanı kendine hayran bırakan bu hızlı öykü, okurların müthiş sona ulaşıncaya kadar sayfaları çabucak çevirmesini sağlıyor.”
– Horn Book Review-

Catherine Fisher – Kahin Güneş PDF indir

 PDF e-Kitap İndir pdf ekitap indir download pdf e-kitap indir pdf epub ebooks

Anonim – Ramayana Pdf E Kitap indir

Dramatik bir kitap sürükleyici ve merak salan bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim.Ramayana kitabını aşağıdaki Linkden E-kitap veya Pdf olarak indirebilirsiniz.

Ramayana Bilgi

Kusursuz prens, örnek kral Rama’nIn öyküsü, Ramayana… Bilge Valmiki’nin yedi bölüm ve yirmi dört bin beyitten oluşan anlatısı…
Valmiki bir gün ormanda bir çift çulluk görür. Çulluklar çimlerin üzerinde şarkılar söyleyerek oynamaktadırlar. Bu sırada kötü kalpli bir avcı çıkagelir, okuyla erkek çulluğu öldürür. Dişi çulluk eşinin ölümüne acıklı bir sesle ağıt yakar. Bütün bu gördükleri Valmiki’yi acıya boğar ve avcıyı beyitlerle lanetler. Bunun üzerine tanrı Brahma görünür ve Valmiki’ye Rama’nın yaşamını beyitlerle söylemesini emreder. Valmiki bu emri yerine getirir. Ramayana böyle başlar…

Ramayana pdf indir

Türk Mitolojisi – Pertev Naili Boratav Pdf E Kitap indir

Türk-Anadolu mitolojisinde de çok farklı kökenlere dayanan kapsamlı bileşenlerin karışımı söz konusudur: Altay mirası, Anadolu uygarlıklarının pagan döneme dayanan temelleri, Ortodoks ve Heterodoks İslami geleneğin ve Hıristiyanlığın dikkate değer katkısı ile nihayet evrensel konular içeren ve her yerde rahatlıkla rastlanan masal, destan ve efsanelerin güç belirlenebilecek etkisi.

Türk Mitolojisi Bilgi

Türk Mitolojisi Türklerin İslam öncesi ve Türkiye dışındaki ülkelerde Türkçe konuşan halkların mitolojileri hakkında açıklayıcı bilgiler içermektedir. Bin yıl önce tek tanrılı bir din olan İslam’a katılan ve bu nedenle de pagan dönemindeki gelenekleriyle resmi olarak bağını koparan bir halkın mitolojisinden konuşmak oldukça zordur.
Türk Mitolojisi ister yaşayan, isterse eski zamanlardan beri yazılı kaynaklarda saklı kalan gelenekler olsun, geniş anlamda, Türkiye’deki Türklerin geleneklerine dayanan ve mitolojiyle yakın ya da uzak ilgisi olan konuların kaydını tutmaktadır. Sunumumuz bir taraftan tarihsel olarak Oğuzların geçmişine ve İslami mirasa dayanmaktadır. Eş zamanlı bakış açısıyla, etnik olarak Türk-Altay mirası olmayan ögeleri de konu dışında bırakmak istemedik. Bu anlamda bakış açımız, bugünkü Türkiye’nin farklı kökenli kültürel gerçeklerini kapsamayı amaçlamaktadır.
 

Türk Mitolojisi Pdf indir

 

İndir Tuncer Baykara – Türk Kültür Tarihine Bakışlar Pdf E Kitap indir

Türk Kültür Tarihine Bakışlar PDF

Tuncer Baykara Tarafından yazılmış olan Türk Kültür Tarihine Bakışlar isimli kitabı Sitemizden ücretsiz PDF olarak indirebilirsiniz.

Türk Kültür Tarihine Bakışlar Bilgi

Tuncer Baykara’nı Türk Kültür Tarihine Bakışlar adlı kitabı 7 bölümden oluşmaktadır;
BÖLÜM: TÜRK İNSANI
– Türk İnsanı
– Türk’ün Temel Özellikleri
– Türk’ün Tarih Sahnesine Çıkışı
– Türk’ün Kısaca Siyasî Tarihî
BÖLÜM: TÜRK’ÜN YAŞADIĞI YER
– Mekân=Coğrafya
– Yaşama Yeri Tercihleri
– Yerleşme (İskân) ve Şekillen
BÖLÜM: BARINMA-TÜRK EVİ
– Ev-Barınak
– Evin Eşyası
– Aydınlanma-Isınma
– Vücudun Korunması: Giyim-kuşam
– Temizlik
BÖLÜM: YEMEK-BESLENME
– Yiyeceklerin Toplanması ve Saklanması
– Yemekler, Yiyecekler
– Yemeğin Yenmesi
– Tatlılar-Meyveler ve İçecekler
BÖLÜM: EKONOMİK HAYAT=GEÇİM
– Toplayıcılık-Avcılık
– Gıda Üretimi
– Eşya Üretimi
– Ticâret
– Ulaşım ve Haberleşme
BÖLÜM: AİLEDEN DEVLETE VE TEŞKİLÂT
– Türk Ailesi ve Sonrası
– Devlet
– Devlet Teşkilâtı
– İhtiyaçların Karşılanması
BÖLÜM: İNANÇ, DİNLENME, EĞLENCE ve SPOR,
GÜZEL SANATLAR
– İnanç, Din
– Dinlenme
– Eğlence-Toy
– Spor=İdman
– Güzel Sanatlar

Türk Kültür Tarihine Bakışlar PDF indir

Türk Mitolojisinin Anahatları – Yaşar Çoruhlu Pdf E Kitap

Yaşar Çoruhlu tarafından yazılmış olan Türk Mitolojisinin Anahtarları isimli kitapı sitemizden pdf olarak indirebilirsiniz.

Türk Mitolojisinin Anahatları Bilgi

Bir ulusu en iyi yansıtan aynalardan biri mitolojidir. Bu aynada o ulusun ve bireylerinin gereksinimleri ve tutkuları, iç dünyalarının zenginliği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Hiç kuşkusuz mitoloji yalnızca manevi dünyayı değil, aynı zamanda dış dünyayla ilişkileri de yansıtır. Gelecekteki düşüncelerin esin kaynağıdır mitler. Din, felsefe, sanat, düşler mitlerin büyülü kazanında pişer. Başka inançlarla etkileşimin sonuçlarını, büyük tarihsel olayların imgelere yansımasını, ölüm doğum gibi temel yaşamsal deneyimlerin insanın kendine ve dünyaya ilişkin tasarımlarında nasıl dalgalandığını, bütün bunları mitolojinin yardımı olmadan asla anlayamazdık. Yaşar Çoruhlu bu kitapta, tarih boyunca çeşitli isimlerle farklı coğrafyalarda yaşamış Türk uluslarının inançlarını, imgelemlerini, ürettikleri sanat eserlerini birbirleriyle ilişkili olarak ele alıyor; belirli alanlarda daha önce yapılmış çalışmaları birleştirerek, mitlerinm simgesel dilini çözmek ve kendimizi biraz daha tanımak için iyi bir fırsat sunuyor.

Türk Mitolojisinin Anahatları Pdf indir