Sigmund Freud – Dinin Kökenleri Pdf E Kitap indir

Yazar Sigmund Freud un yazmış olduğu Dinin Kökenleri isimli kitabı aşağıdaki linkden PDF olarak indirebilirsiniz..

Dinin Kökenleri Bilgi

Dinin Kökenleri, Freud’un dinsel inanç konusundaki görüşlerinin ayrıntılı bir anlatısını sunmaktadır. Freud, dinin bilinçdışı ve ilkel yönlerinin altını çizerek, din ile ilkel toplumların, çocukların ve nevrotiklerin zihinsel yaşamları arasında koşutluklar kurmaktadır.
Freud’un en iyi yazılmış yapıtı olarak gördüğü Totem ve Tabu totemcilik, dışevlilik ve tabunun yanı sıra batıl inanç, ruhların varlığına inanma ve büyü gibi ilkel adetlerle inançları incelemekte ve bunları nevrozun ruh çözümsel incelemesiyle çocukların gelişmesi açılarından tartışmaktadır. Tanrı Baba ve Hıristiyan Komünyonu kavramları Freud’un görüşüne göre “ilkel topluluğun ilk babası” kavramından ve bu babanın kurban sunulan bir totem haline getirilişinden türemiştir.
Freud’un din üzerine son çalışması olan Musa ve Tektanrıcılık, bireysel ruhbilimin bir ulusal grupla onun dinine geniş ölçüde ve ustaca uygulanmasıdır. Dinsel ve tarihsel gerçeklerin ortaya konması ve bunların çarpıtılarak geleneğe dönüştürülmesi süreçleri anlatılmış, böylece Musa’nın ve tek tanrılı dinin kutsal kitaplarındaki betimlemelerde bulunan eksiklikler ortaya çıkarılmıştır.

Dinin Kökenleri Pdf indir

Dr.Necdet Yılmaz – Osmanlı Toplumunda Tasavvuf Pdf E Kitap indir

Değerli yazar Dr. Necdet Yılmaz’ın yazmış olduğu Osmanlı Toplumunda Tasavvuf isimli kitapda Osmanlı tarihine dayalı dini bilgiler mimari şiirler, felsefe devletin fikir ve görüşleri kaleme alınmış.. Bu kitabı aşağıdaki Linkden Pdf olarak indirebilirsiniz.

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf Bilgi

0 smanlı’da tasavvuf, sadece dinî alanla alâkalı bir olgu değil, devletin fikir, felsefe mimarî, şiir ve musikî başta olmak üzere bütün güzel sanatlarla, hatta siyasî, içtimaî, iktisadî, ilmî ve askerî alanla ilgili yönlendirmeler yapan bir düşünce ve hayat biçimi olmuştur.
Bu eser, Osmanlı kimliğini oluşturmada belki de en önemli paya sahip gönül mektepleri olan tekkeleri, mensuplarını ve bunların devlet-ulemâ ve halk ile ilişkilerinin, toplumun irfan, kültür ve sanat anlayışına tesirlerini konu edinmektedir.

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf PDF indir

Hoca Yusuf Hemedani – Hayat Nedir Pdf E Kitap indir

Yazar Hoca Yusuf Hemedani nin yazmış olduğu Hayat Nedir isimli kitapda Hacı Bektaş-ı Veli ve onun geriye dogru şeyhleri olan Ahmet Yesevi ile yusuf-, Hemedani nin de birer heterodoks süfi olabiliceğini düşünüp fakat bu düşünce ve tahminlerin herhangi bir kanıtı olmadıgını anlamıştır.. bu kitabı aşağıdaki linkden pdf olarka indirebilirsiniz.

Hayat Nedir Bilgi

Bektaşiliğin bugünkü durumunu dikkate alan bazı araştırmacılar. Hacı Bektaş-ı Veli ve onun geriye doğru şeyhleri olan Ahmed Yesevi ile Yusuf-i Hemedani’nin de birer heterodoks süfi olabileceğini düşünmektedir. Ancak bu düşünce ve tahmin herhangi bir belgeye dayanmadığı gibi, yeni araştırmalarda ortaya çıkan belgeler pey der pey bunun aksini ortaya koymaktadırlar.
İşte bunlardan birisi, tercümesini sunduğumuz eserdir. Esasen bu tercüme Yusuf-i Hemedani’nin üç risalesinden oluşmaktadır. İlki ve tercümenin büyük bir kısmını teşkil eden risale Rütbetü-l hayattır. Süfi gözüyle hayatın yorumunu yapan bu eser, M. Emin Riyahi tarafından Tahran’da neşredilmiştir.

Hayat Nedir PDF indir

Michel Perrin – Şamanizm Pdf E Kitap indir

Yazar Michel Perrin ‘ in yazmış olduğu Şamanizm isimli kitapda Şamanizmle alakalı geniş ve yeni güncel bilgileri sunmaktadır..Sizce Şamanizm bir dinmidir? Yoksa herkezin yapabiliceği bir büyü türümüdür ? Bu kitabı aşağıdaki Linkden PDF olarak indirebilirsiniz.

Şamanizm Bilgi

Michel Perrin’in bu çalışması şamanizme ilişkin geniş ve güncel bilgileri sergileme savındadır. Şamanizm bir din midir, yoksa herkesin yapabileceği bir tür büyü mü? Modern etnologlardan bazıları şamanizmi kurumların bütününü ilgilendiren toplumsal bir olgu olarak algılarlar. Onlara göre şamanizm, dinsel, simgesel, ekonomik, siyasal ve estetik bir gerçekliktir. Bu bağlamda şaman da bir yönetici, hastalıkları tedavi eden bir uzman, zeki bir psikolog, yetkin bir sanatçı ve bir “teknisyen”dir.

Tanrıların ve doğanın kopmaz bir bütün oluşturduğu, gece ile gündüze kapıları her zaman açık olan şamanist evren, duyu ve simgelerle yüklüdür ve bugün bile bizi hâlâ çekmekte ve büyülemektedir. Bu kitap, günümüz bilimlerinden yoksun insanların, olayların akışını açıklamak, doğayla yüz ağartıcı bir ilişki oluşturmak, acıları ve kaygıları gidermek için nasıl tutarlı bir entellektüel ve dinsel sistem oluşturduklarını keşfetmemizi ve anlamamızı sağlıyor.

Şamanizm PDF indir

İbn Kesir – Ölüm Ötesi Tarihi Pdf E Kitap indir

Yazar İbn Kesir tarafından yazılmış olan Ölüm Ötesi Tarihi isimli kitapda hadis ve ayetler dısında kıyamet alametleri, ahiret hayatı, cenneti ve cehennemi ayrıntılı bir şekilde anlatan önemli eserlerden bir tanesidir. Bu kitabı aşağıdaki linkden PDF olarak indirebilirsiniz.

Ölüm Ötesi Tarihi Bilgi

Büyük İslâm alimi İbn Kesîr in Ölüm Ötesi Tarihi, hadis ve ayetler  ışığında kıyamet alametlerini, ahiret ve haşri hayatını, Cenneti, Cehennemi ayrıntılı bir şekilde anlatan çok önemli bir kaynak eserdir. Ölüm Ötesi Tarihi, konusunda en sağlam eser olma özelliğini taşıyan İbn Kesîr in (El Bidâye Ve n Nihâye; Kitabu l-Fiten ve l Melahim) isimli eserinin tercümesidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet KESKİN tarafından dilimize çevrilmiştir. Bu eserin, İslâmî konuları araştırmak ve Türkçe okumak zorunda olanları hurafeden arındıracağı inancını taşımaktayız.

Ölüm Ötesi Tarihi PDF indir

Antony Flew – Yanılmışım Tanrı Varmış Pdf E Kitap indir

Yazar Antony Flew den Muhteşem bir kitap .. Yanılmışım Tanrı Varmış..!!! Gerçektende ne kadar acayip değilmi ? Tabikide Allah var.. Herkezin bir yaratıcısı inandığı Din var.. Ve bunan inanmayanlarda… Buna elbette saygı duymalıyız.. Herkezin kendi görüşü Kendi inancı.. Ne laf etmek ne birşey söylemek kimsenın Haddine değil..  Fakat Antony Flew yazdığı bu kitap bir çok ateist’in fikirlerinden kararlarından vazgeçtiğinide göstermiştir… Çok önemli cümlelere ve kelimelere değinen yazar Antony Flew’e bu kitabından dolayı binlerce kişide Takdirlerini iletmişlerki bu kadar okunabildi.. Yazar Antony Flew i Yazdığı Yanılmışım Tanrı Varmış kitabını yazdığı için kendisine Teşekkür ediyor ve bu kitabı Mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz… bu kitabı aşağıdaki linkden PDF olarak indirebilirsiniz.

Yanılmışım Tanrı Varmış Bilgi

Son yıllarda Batı’da Tanrı, ateizm, inanç, din kavramları etraflıca tartışılıyor. Richard Dawkins’in ünlü Tanrı Yanılgısı kitabından sonra bu tartışmalar daha da alevlendi. Tanrı vardır diyenlerle yoktur diyenler doğa, bilim ve tarihteki çeşitli olayları değerlendirerek görüşlerini ispatlamaya çalışıyorlar.

Son dönemde tüm dünyada en ses getiren çalışma ise Antony Flew’in Yanılmışım Tanrı Varmış kitabı oldu. Antony Flew hayatının büyük bir bölümünde ateizmin bilinen felsefi savunucularının en önemlisiydi. Ama ateizm fikrinden cayan Flew artık Tanrı’nın varlığına inandığını ve Tanrı yoktur demenin hiçbir anlamı olmadığını ileri sürüyor.

Yanılmışım Tanrı Varmış çalışma hayatının büyük bir bölümünde ateşli bir ateist olan ünlü bir filozofun evrenin zekice tasarımına ve dolayısıyla Tanrı’nın varlığına inanmaya başlamasının ilgi çekici ve okunmaya değer bir hikâyesi.

Yanılmışım Tanrı Varmış Yorumlar

“Cesaret ve yürek işi. Flew’in fikirleri sizi çarpacak ve neye uğradığınızı şaşıracaksınız.” Francis Collins

“Çok az dinî hikâye bu tür bir etki yaratır. Bu şaşırtıcı kitap, Tony’nin geçirdiği değişimin nedenlerini belgeliyor… ve bu kitabın zevkle okunmasını sağlıyor.”
Gary Habermas, Liberty Üniversitesi, Felsefe ve Teoloji Bölümü, Seçkin Araştırma Profesörü ve Kürsü Başkanı

Yanılmışım Tanrı Varmış PDF indir

 

Tanrı Yoktur Allah’tan Başka – Reza Aslan – Pdf E Kitap indir

Değerli Yazar Reza Aslan tarafından yazılmış olan Tanrı Yoktur Allah’tan Başka isimli Kitap gercektende Çok değerli bir kitap..İçeriğinden Ziyade içinde ne yazdığını Kitabın ismindende anlayabiliriz.Dünyada en çok ve en hızlı büyüyen dinlerden birisi olan İslam dini insanlar bilgili olmadığı için Korku ile yaklaşıyor.. Sizce Allah’ın yahudi ve hıristiyanların Tanrısından Farkı nedir ? Reza Aslan uzun yıllar bunların araştırmacılığını yaparak elde ettiği bilgiler doğrultusunda yazdığı bu kitap fazlasıyla ilgi odağı olmayı başardı. bir önceki kitabımızdada ateist lerin dine varlığa inanmayanların nasıl karar değiştirip hayatlarının düzene girdiğini yazmıştık.. Bu kitaptada aynı sekılde herkezin okumasını tavsiye ediyoruz… Bu kitabı aşağıdaki Linkden PDF olarak indirebilirsiniz.

Tanrı Yoktur Allah’tan Başka Bilgi

Çıktığı andan itibaren tüm dünyada sansasyon yaratan, tutucu Hıristiyan medyasının ağır tepkilerine neden olan “Zelot”un yazarı Reza Aslan’dan başka bir uluslararası bestseller…

“tanrı yoktur Allah’tan başka”

Dünyanın en hızlı büyüyen dini olmasına rağmen İslam hâlâ bilgisizlik ve korkuyla karşılanıyor. Peki bu kadim inancın özü nedir?

İslam bir barış mı yoksa savaş dini midir?
Allah’ın, Yahudi ve Hıristiyanlar’ın Tanrısı’ndan farkı nedir?

Bir İslam devleti, çoğulculuk ve insan hakları gibi demokratik değerler üzerine kurulabilir mi? Karşılaştırmalı dinler akademisyeni ve yazar Reza Aslan araştırmaya olan tutkusu ve bu sorulara getirdiği açıklık ile uluslararası övgüye değer görülmüştür. İslam’a bakış açımızı saptıran ‘medeniyetler çatışması’ zihniyetini sorgulayan Aslan, “tanrı yoktur Allah vardır”da, bu hassas inancın güzelliğini, merhametini ve tüm karmaşıklığını her yönüyle anlatıyor.

Aslan, son yıllarda yaşanan olayların İslam’ın modern kültürdeki konumundan nasıl etkilendiğini analiz ediyor; Orta Doğu’da demokrasi talep eden popüler gösterilerin bölgede İslam’ın geleceği açısından ne anlama geldiğini, internet ve sosyal medyanın İslam’ın evrimini nasıl etkilediğini, terörle savaşın ve Usame Bin Ladin’in öldürülmesinin Orta Doğu’da jeopolitik güç dengesini nasıl değiştirdiğini ele alıyor. Ayrıca çağdaş Müslüman kadın hareketine dair bir güncelleme, Avrupa’da örtünme tartışmalarına dair görüşler, Cihatçılığın derin tarihine dair açıklamalar ve Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaşayan Müslümanlar’ın İslam’ın yüzünü nasıl değiştirdiklerini açıklayan bir bakış sunuyor. İyi bir zamanlamaya ve ikna edici bir dile sahip olan tanrı yoktur Allah vardır, muhteşem, ancak yanlış anlaşılmış bir inancı açıklayan, incelikle kaleme alınmış bir anlatım.

Tanrı Yoktur Allah’tan Başka Yorumlar

“Bilgece ve tutkulu… Müslümanlık tarihine dair isabetli, bilimsel bir el kitabı ve okuyucuyu içine alan kişisel bir keşif.”
– The New York Times Book Review-

“Derin bir kavrayış… Sıkıntı çeken pek çok Müslüman’a bu kitap, bir açıklama, uzun zamandır gömülü kalmış bilgilerin açığa çıkması gibi gelecek.”
– The Independent-

 

Tanrı Yoktur Allah’tan Başka PDF indir

 

Rıchard Dawkıns – Tanrı Yanılgısı Pdf E Kitap indir

Yazar Rıchard Dawkıns ın yazmış olduğu Tanrı Yanılgısı isimli kitabı siz okur Severler ile paylasıyoruz.. Herkezin din konusunda saptandıgı yönlendirilidiği yerler tabikide mevcut.. yada yanıldığı.. Sonuc doğru olanı öğrenmek değilmi ?? Rıchard Dawkıns ın yazmış olduğu Tanrı yanılgısı PDF kitabını aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.

Tanrı Yanılgısı Bilgi

Eski Ahit’in cinsiyet takıntılı tiranından, aydınlanma düşünürlerince müşfik (ama hala mantık dışı) Kutsal Düzenleyici olmasına kadar Tanrı’yı bütün formlarıyla eleştirir. Dine ilişkin bütün önemli argümanları didik didik eder ve doğaüstü bir varlığın olamazlığını açık seçik ortaya koyar. Konuları çağdaş ve tarihsel kanıtlarla destekleyerek, dinin nasıl savaşı ateşlediğini, bağnazlığı kışkırttığını, çocukları istismar ettiğini gösterir. Böyle yaparak, Tanrı inancının sadece akil dişi (irrasyonel) değil, ayni zamanda potansiyel olarak ölümcül olduğu seklinde zorlayıcı bir durum yaratmaktadır.
Dawkins’in dini çürütmeye yönelik şiddetli ve ateşli tarzı, Kutsal Kitap’ı delik deşik eden zalimlikler ve tutarsızlıklar durmadan dile getiren, “maharetli tasarım”ın anlamsızlığı veya can çekişen Orta Doğu ya da Orta Amerika köktendinciliği karşısında tüyleri diken diken olan herhangi biri tarafından bağrına basılacaktır.
Tanrı Yanılgısı Yorumlar
“Herkesin okuması gereken bir eser.”
-The Economist

Kendimizi, doğaüstü varlığın egemen olduğu yaşamlardan kurtarabileceğimiz, yeni bin yılın kitabi olarak görüyorum.”
-Brian Eno

‘…eğlenceli, oldukça bilgilendirici, görkemli yazılmış …aldığımız ilk dini eğitimden bu yana başımıza bela olan boş inançlardan kaynaklanan bu zırvalara kapıldığımız için zekice azarlanıyoruz’
Rod Liddle, Sunday Times

‘Heyecanlı ve neşeli bir kitap. Dawkins, kuvvetli tezlerinin tüm gücüyle kükreyerek geliyor…’
Joan Bakewell, Guardian

‘Ateşli, akıllıca, eğlenceli, moral verici ve hepsinin ötesinde ölümcül derecede lüzumlu…’
Daily Express

‘Tanrı Yanılgısı olağanüstü ilginç bir kitap… parıldayan dili ile anlatılmış bu kitap sadece okumayı bir zevk haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda geniş bir yelpazede düşünmemiz için beynimizi uyarıyor’
Financial Times

‘Dawkins, bir gölge süper güç tarafından sarmalanmış, elverişli ve rahat bir ortamda bulunan bir insan dünyasına ihtiyaç duymayan okuyuculara bir parça akıl ve entellektüel bakış ila haz veriyor’
Herald Tribune

‘Dünyayı bir kez daha yıkayan, köpüklü bir boş inanç gelgitine karşı, bütün kariyeri boyunca hayatın kendisinin zor ve muhteşem sebebini kanıtlayan büyük bir bilimadamından, fevkalade savaşçı bir atak’
Johann Hari, Independent

“Yaratılışçılar ile Tanrı’ya inanlar, Dawkins’i kendilerinin bas düşmanı olarak görmekte haklılar. The God Delusion’da kendinin ne müthiş bir hasım olduğunu göstermektedir. Coşkuyla ve heyecanla okunan bir yapıt… Tam da Papa ile İslam’ın birbirinden uzaklaştığı bir ortama denk geldi.”
-The Guardian

Son zamanlarda, Discover dergisi, evrimi sert ve etkili savunduğu için Richard Dawkins’i “Darwin’in Rottweiler”i olarak anmaktadır. Prospect dergisi ise onu, (umberto Eco ve Noam Chomsky ile birlikte) dünyanın ilk üç halk aydınından biri olarak seçti. Bu kez Dawkins keskin zekâsını din üzerine çevirir, dinin hatalı mantığını ve yol açtığı acıları ifşa eder.

Eski Ahit’in cinsiyet takıntılı tiranından, Aydınlanma düşünürlerince müşfik (ama hala mantık dışı) Kutsal Düzenleyici olmasına kadar Tanrı’yı bütün formlarıyla eleştirir. Dine ilişkin bütün önemli argümanları didik didik eder ve doğaüstü bir varlığın olamazlığını açık seçik ortaya koyar. Konuları tarihsel ve çağdaş kanıtlarla destekleyerek, dinin nasıl savaşı ateşlediğini, bağnazlığı kışkırttığını, çocukları istismar ettiğini gösterir. Böyle yaparak, Tanrı inancının sadece akil dişi (irrasyonel) değil, ayni zamanda potansiyel olarak ölümcül olduğu seklinde zorlayıcı bir durum yaratmaktadır.

Dawkins’in dini çürütmeye yönelik ateşli ve şiddetli tarzı, Kutsal Kitap’ı delik deşik eden tutarsızlık ve zalimlikler durmadan dile getiren, “maharetli tasarım”ın anlamsızlığı ya da can çekişen Orta Doğu veya Orta Amerika köktendinciliği karşısında tüyleri diken diken olan herhangi biri tarafından bağrına basılacaktır

Tanrı Yanılgısı PDF indir

Hüsnü Mahalli – Ortadoğu’da Kanlı Bahar Pdf E Kitap indir

Yazar Hüsnü Mahalli tarafından yazılmış olan ortadoğu’da Kanlı Bahar isimli kitap.. Okurken bile bir çok sayfa kafanızda canlanabilir.sıkıcı olmayan ve akıcı bir anlatamı olan bu kitap Orta doğuda yaşananları alamak içinde güzel ipuçları vermektedir.Genellikle asıl amac demokrasi değil İslam’dır.. Bu kitabı sitemizden PDF olarak indirebilirsiniz.

Ortadoğu’da Kanlı Bahar Bilgi

İşte, deneyimli bir gazetecinin kaleminden Arap Baharı:
Gerçek amaç demokrasi değil, İslam’dır.
Daha dindar bir Türkiye geliyor.
Ortadoğu’da yeni ‘Kıble’ Washington.
Modellerden model seç: Türkiye, Mısır ya da Pakistan!
Artık generaller de camiye gidecek.
Müjdesini Wikileaks vermişti.
100 yıllık yeni Büyük Oyun’da 2.Cumhuriyetler gerek.
Suriye düşmeden Arap Baharı yaz olur.
Araplar Cumhuriyet’ten bu yana Türkiye’de yaşanan Laik-İslamcı tartışmaların tümünü şimdi yaşayacak…
Ortadoğu’yu en iyi bilen gazetecilerden Hüsnü Mahalli, Ortadoğu’yu uyumlu İslam’la yeniden fethetme girişimlerine farklı bir pencereden ışık tutuyor…

Ortadoğu’da Kanlı Bahar PDF indir

Hüsnü Mahalli – Ortadoğu’da Kanlı Bahar Pdf E Kitap indir

Yazar Hüsnü Mahalli tarafından yazılmış olan ortadoğu’da Kanlı Bahar isimli kitap.. Okurken bile bir çok sayfa kafanızda canlanabilir.sıkıcı olmayan ve akıcı bir anlatamı olan bu kitap Orta doğuda yaşananları alamak içinde güzel ipuçları vermektedir.Genellikle asıl amac demokrasi değil İslam’dır.. Bu kitabı sitemizden PDF olarak indirebilirsiniz.

Ortadoğu’da Kanlı Bahar Bilgi

İşte, deneyimli bir gazetecinin kaleminden Arap Baharı:
Gerçek amaç demokrasi değil, İslam’dır.
Daha dindar bir Türkiye geliyor.
Ortadoğu’da yeni ‘Kıble’ Washington.
Modellerden model seç: Türkiye, Mısır ya da Pakistan!
Artık generaller de camiye gidecek.
Müjdesini Wikileaks vermişti.
100 yıllık yeni Büyük Oyun’da 2.Cumhuriyetler gerek.
Suriye düşmeden Arap Baharı yaz olur.
Araplar Cumhuriyet’ten bu yana Türkiye’de yaşanan Laik-İslamcı tartışmaların tümünü şimdi yaşayacak…
Ortadoğu’yu en iyi bilen gazetecilerden Hüsnü Mahalli, Ortadoğu’yu uyumlu İslam’la yeniden fethetme girişimlerine farklı bir pencereden ışık tutuyor…

Ortadoğu’da Kanlı Bahar PDF indir